EFFeKT projekt

EFFekT Projekt

A Tempus Közalapítvány Tudásközpontja által által koordinált, finn, lett, cseh, brit, ír partnerségben megvalósuló EFFeCT projekt egy európai szakmai és módszertani keret létrehozására tesz kísérletet. A projekt célja, hogy összegyűjtse és közkinccsé tegye a létező innovatív gyakorlatokat és eszközöket a tanári együttműködésen alapuló, kollaboratív tanulás témájában, iskolai, helyi, regionális és nemzeti szinten.

A projekt címe: 

EFFeCT - Európai szakmai és módszertani keret fejlesztése a tanárok kollaboratív tanulásának támogatására
European Methodological Framework for Facilitating Teachers’ Collaborative learning - EFFeCT

Erasmus+ KA3 Forward Looking Cooperation Projects

A projekt futamideje: 2015.11.01. - 2018.04.30.

A projekt teljes költségvetése: 499.902 €