Európai szakmai és módszertani keret a tanárok kollaboratív tanulásának támogatására

Az EFFeKT projekt átfogó célja, hogy rendszerezze és közzétegye a tanárok kollaboratív tanulásának (TKT) szakmai hátterét és eszközöket biztosítson annak iskolai, helyi és országos szintű támogatásához. A tanárok és más oktatási szereplők közötti hálózatépítés és szakmai együttműködés ösztönzése hozzájárul a tanárok kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezen keresztül a tanulói eredményesség növeléséhez is. Az EFFeCT honlapon közzétett Útmutató, Módszertár, Szószedet és a TKT Könyvtár együtt alkotják a projektben létrehozott szakmai és módszertani keretet. Örömmel ajánlunk figyelmébe a gyűjteményt minden tanulni és együttműködni vágyó pedagógusnak, tanárképzőnek, iskolavezetőnek, oktatásügyi döntéshozónak és fejlesztőnek, akik a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztésének tervezésében és megvalósításában részt vesznek. Az Útmutatóban röviden összegzett szakmai háttér és a Könyvtárból elérhető elméleti anyagok mellett a Módszertárban inspiráló ötletekkel és facilitátorok számára készített módszertani eszközökkel igyekszünk gyakorlati segítséget nyújtani az együttműködésre épülő tanulás támogatásában.